Fraternité de Tibériade Fraternité de Tibériade Fraternité de Tibériade

  • Français
  • Nederlands
  • English (United Kingdom)
  • Deutsch
  • Italian
  • Español
  • Polish
San Damiano-kot

K1Enkele gebedsgroepen wilden verder gaan dan het broederlijk leven en begonnen een christelijk studentenkot in de spiritualiteit van Tiberiade. In Brussel, Louvain-la-Neuve, Namen en Leuven bidden deze studenten elke ochtend samen en animeren ze een San Damiano-gebedsgroep op donderdag.

Deze kotten willen de studenten helpen leven en helpen slagen in hun studies, in een geest van gebed en broederlijk samenzijn, met de geestelijke steun van de broeders en zusters van Tiberiade. Student zijn en vriend van Christus midden in de wereld.

Maison Saint-Damien de Namur
voor 8 studenten
117, avenue Reine Astrid
5000 Namur

Maison Saint-Damien de Louvain-la-Neuve
voor 5 studenten
à la résidence "Pomerol", rue de la longue Haie n°17
1348 Louvain-la-Neuve

Maison Saint-Damien de Bruxelles
voor 7 studenten
rue des Sicambres 10
1040 Bruxelles

San Damiano Kot-Leuven
Leo XIII Seminarie, Tiensestraat 112,
3000 Leuven

Schrijf ons voor meer informatie

De San Damiano-groep
De San Damiano-gebedsgroepen
Een sabbatjaar : het Sint-Jan-de-Doperjaar
Een onderscheidingsretraite