Fraternité de Tibériade Fraternité de Tibériade Fraternité de Tibériade

  • Français
  • Nederlands
  • English (United Kingdom)
  • Deutsch
  • Italian
  • Español
  • Polish
Jesus everywhere : internationaal kamp van de San Damiano-jongeren

1. Doel van het kamp :
Ons geloof delen met mensen uit verschillende landen. Vragen stellen over de kern van ons geloof. Zichzelf (terug)vinden, de andere (terug)vinden, God (terug)vinden. De broeders en zusters nemen deel aan het kamp.

 

2. Programma van de kamp :
16-17 augustus : Pre-kamp van de JSD
17 augustus : Aankomst van jongeren uit heel Europa
18 augustus : aankomst en installatie
19 augustus : typische dag. Iedere dag zal een specifiek thema hebben.
20 augustus : typische dag
21 augustus : Trektocht : « Evangelie-Raid »
22 augustus : Trektocht : « Evangelie-Raid »
23 augustus : Trektocht : « Evangelie-Raid »
24 augustus : typische dag
25 augustus : afgekorte typische dag - eind voorzien om 17uur
het is mogelijk om langer te blijven tot de 26ste

 

3. een typische dag :
7.00 – 8.15 : opstaan – ontbijt
8.30 – 9.00 : Morgengebed
9.00 – 9.45 : Onderricht / getuigenissen voor iedereen
9.45 – 10.00 : Pauze
10.00 – 10.45 : persoonlijke bedenktijd en/of deelmoment per groep.
11.00 – 12.15 : Dienstmoment
12.30 – 13.15 : Middageten
13.15 – 14.30 : Vrije tijd – dutje / douches – zangrepetitie voor vrijwilligers
14.45 – 16.30 : Parcours (infra)
16.30 : Vieruurtje
17.15 – 18.15 : Eucharistie
18.30 : Avondmaal
19.15 – 20.00 : Vrije tijd – sport (volley, badminton)
20.00 – 22.00 : Ontspanningwake of spirituele wake : mini-concert
22.00 : Avondgebed in de Kapel
22.00 – 23.00 : Douches + aanbidding tot middernacht in de kapel
23.00 : Stilte voor de nachtrust

 

4. Het parcours (14.45 – 16.30) :
Gedurende vier dagen zullen we samen nadenken over een specifiek thema. Ofwel kunnen we het hele parcours volgen ofwel kiezen volgens de thema's. Gedurende de spirituele wake zullen we getuigenissen horen over de verschillende thema's van de dag. De cursus houdt in : één uur onderricht, een tijd van persoonelijke reflectie (één kwartier), en een deelmoment.
1. «  Schoonheid zal de wereld redden » Cursus Dostoïevski : MUZIEK/DANS∕NATUUR.
2. « Ik denk, dus ik ben » Cursus Descartes : filosofische benadering : de geluksvraag, Pascal's weddenschap, lijden, enz.
3. « De Bijbel, een verhaal die je leven inspireert » : bijbelparcours
4. « Je lichaam gemaakt voor liefde ! » : anthropologie, gevoelsleven, enz.
5. « I want you for Christ ! » : hoe levenkeuzes maken (beroep, huwelijk, godgewijdleven…).

5. Waar is wat :
Kapel : Zone van stilte en van monastiek gebed / aanbidding / luisteren.
schapenweide : Slaapplaats. Alleen kalme activiteiten en geen muziek.
Stal : Zone voor de maaltijden en onderricht-podium + eucharistie en morgengebed en spelen (sport...)