Fraternité de Tibériade Fraternité de Tibériade Fraternité de Tibériade

  • Français
  • Nederlands
  • English (United Kingdom)
  • Deutsch
  • Italian
  • Español
  • Polish
Zaaiers van het Evangelie

se7Sinds enkele jaren komen jongeren tussen 13 en 16 jaar één zaterdag per maand samen in Tiberiade, om hun geloof en hun gebedsleven te verdiepen. Maar ook om samen fijn te ontspannen en handenarbeid te leren. Zo ervaren ze hoe zacht het leven met Jezus kan zijn. En af en toe trekken ze erop uit om het evangelie te gaan zaaien… Wat een voldoening om daarna te kunnen terugkeren naar Tiberiade !

De naam “Zaaiers van het Evangelie” verwijst naar de parabel van de zaaier : ontvang Gods Woord in de goede aarde van je hart en je zult vrucht dragen, als je vriend van Jezus bent, niet voor even, maar voor altijd.

Wij verwachten dat de jongeren uit eigen wil komen, en niet enkel omdat de ouders het graag hebben.

Waar ?

Samenkomst altijd in Tiberiade, ook wanneer we ons nadien verplaatsen.

Wanneer ?

Op de hier beneden aangegeven data. De samenkomst begint om 10.00u en eindigt met een eucharistieviering om 17.00u.

Wat moet je meebrengen ?

-een notitieboekje en schrijfgerief zijn altijd nuttig ;
-je picknick ;
-je moet vooral een hart hebben dat open staat voor je broers en zussen, om samen te groeien in Jezus.

se6Agenda van de samenkomsten

14-15 oktober 2017 (weekend)
23 december 2017 (regionale dag)

10-11 februari 2018 (weekend)
14-15 april 2018 (weekend)

Kamp van 1 tot 8 juli 2018