Fraternité de Tibériade Fraternité de Tibériade Fraternité de Tibériade

  • Français
  • Nederlands
  • English (United Kingdom)
  • Deutsch
  • Italian
  • Español
  • Polish
Kinderen van de Oogst

"Bid de Meester van de oogst dat hij arbeiders zendt"

em3Op die vraag van Jezus willen de Kinderen van de Oogst een antwoord geven. Eén keer per maand komt een groepje kinderen tussen 8 en 12 jaar samen om te bidden, om Jezus en zijn heilige vrienden beter te leren kennen, maar ook om te spelen in de natuur…

Wij willen samen kinderprofeten worden in een wereld die op zoek is naar het Licht.

Wij wensen dat de kinderen hier zelf om vragen, zodat het niet enkel om de wens van de ouders gaat.

Deze dag voor de Kinderen van de Oogst is niet bedoeld voor catechesegroepen. Toch kunnen groepen van maximum 8 kinderen uitzonderlijk deelnemen. Maar vraag dit dan speciaal aan  op dit adres. Catechesegroepen die graag willen luisteren naar een getuigenis, een onderricht of een ontmoeting met broeders en zusters die ervoor gekozen hebben Christus te volgen in het religieuze leven, raadpleeg de pagina “Dagindeling en onthaal”.

Waar ?

Op het heuveltje van Sint-Jozef, een formidabel plekje op 500 meter van Tiberiade.

Wanneer ?

Op de hier beneden aangegeven data. De samenkomst begint om 10.00u en eindigt met een eucharistieviering om 17.00u. We picknicken samen op het heuveltje van Sint-Jozef.

Wat moet je meebrengen ?

-eerst en vooral een open hart om Jezus te ontvangen en een mooi avontuur te beleven samen met de anderen ;
-een picknick die we samen delen ;
-je mag ook een vieruurtje meebrengen dat we onder mekaar zullen verdelen.

Agenda van de samenkomsten

14 oktober 2017
25-26 november 2017 (weekend)

10 februari 2018
14-15 april 2018

Kamp vanaf zondag 1 tot zondag 8 juli 2018

em2