Fraternité de Tibériade Fraternité de Tibériade Fraternité de Tibériade

  • Français
  • Nederlands
  • English (United Kingdom)
  • Deutsch
  • Italian
  • Español
  • Polish

Phi11Tiberiade Community Foudation Inc. (TCFI)
Sapang, Binangonan
1940, Talim Island
RIZAL PROVINCE
PHILIPPINES
Tel :Miss Gilda ERA
0063/ 91 94 85 60 25
dangsera0109(at)yahoo.com

-

In 2003-2004 startten Delphine en Bruno Verstraete, allebei arts en het eerste missie-gezin ter plaatse, een medisch programma in het kleine ziekenhuis St.-Damien in het dorpje Sapang. Sindsdien beschouwt het ganse gezin Verstraete de begeleiding van de gemeenschap van St.-Damien als onderdeel van hun eigen levens- en gezinsproject. Bruno Verstraete zet zich onophoudelijk in voor de begeleiding van het plaatselijke ziekenhuis en voor het inzamelen van fondsen in België om dit project in stand te kunnen houden.

Op 10 april 2011 is Nick reeds binnengegaan in het eeuwig leven, maar het gestorven zaad heeft goede vruchten voortgebracht en de gemeenschap St. -Damien zet het avontuur verder, actief gesteund door de broeders van Tiberiade. Een klein groepje ouderen leven samen met enkele jongeren volgens de franciscaanse spiritualiteit, in gemeenschap van gebed en missie, met als speciale zending het werken aan de verdere ontwikkeling van het eiland.

De dag wordt bepaald door de gebedstijden. Iedereen kan er volgens eigen mogelijkheden en inzet aan deelnemen. De gemeenschap St.-Damien heeft als specifieke roeping de jongeren en de gezinnen aan te moedigen in het verdiepen van hun geloof. Zij animeert ook kleine gebedsgroepjes. Zo krijgen de jongeren de gelegenheid om de levende Jezus te leren kennen, in het hart van hun leven, in een sloppenwijk, in de bergen of op Talim Island.

phi13Een spirituele en sociale actie

Maar wie Christus verkondigt kan niet ongevoelig bllijven voor de armoede. Jezus zegt : "Al wat je voor de minste van mijn vrienden doet, doe je voor mij" (Mt 25,40). Daarom plaatst de gemeenschap de mens met al zijn lichamelijke en spirituele noden, in het hart van de socio-economische ontwikkeling van het eiland. Langzamerhand heeft dit sociale werk zich rond zes grote assen gestructureerd : gezondheid, onderwijs, beroepsopleiding en evangelisatie.

Gezondheid

-Voor kwalitatieve gezondheidszorg toegankelijk voor iedereen : een klein medisch centrum
-Problematiek van de ondervoeding vereist een voedings-programma
-Het milieu beschermen en ten strijde trekken tegen illegale stortingen wordt mogelijk gemaakt door het programma afvalbeheer

Onderwijs

-Werken aan de toekomst van de jongeren door studiebeurzen en spirituele vorming
-Lectuur bevorderen door een bibliotheek
-Studenten opvolgen door een huiswerk-school
-Studieprogromma ter voorbereiding van hogere studies, door individuele begeleiding van elke jongere in een internaat van twee jaar (CDP, College Discernement Program)

Beroepsopleiding

-Waardig werk geven aan een twintigtal jongeren die weinig of niet geschoold zijn door promotie van handenarbeid en bewerking van bamboe, dat is de taak van het Atelier St-Joseph.

Evangelisatie

-De gebedsgroepen St-Damien, zowel op het eiland, in de sloppenwijken of in de parochies van Manilla, bieden jongeren de mogelijkheid om Jezus' liefde te ervaren, te delen met elkaar en hun geloof te versterken.
-Driemaal per jaar trekt de gemeenschap St-Damien naar de inlandse dorpsgemeenschappen van ons bisdom Antipolo om de evangelisatie te ondersteunen van deze bergstammen in Layban.
-Elk jaar beleven de oudereren samen met de groep St-Damien een retraite onder de leiding van broeder Emmanuel om zo hun engagement in de navolging van Christus te vernieuwen.

phil17Missie-gezin - Jonge medewerker

De Fraterniteit van Tiberiade stuurt jonge gezinnen of jonge werkkrachten als leken-missionarissen naar de Filipijnen. Zij zijn daar vooral om het leven te delen met onze Filipijnse broeders, getuigen te zijn van de verrezen Christus en zich ten dienste te stellen van de gemeenschap. Ze kunnen zorgen voor een bijzondere beroeps-expertise, zoals arts, ingenieur,… Het werk is een belangrijk element voor de medewerker. Hij moet de lokale verantwoordelijken maximaal initiatief laten nemen. Zij leven heel eenvoudig midden in een klein vissersdorpje. Christus ontmoeten in het gelaat van de mensen en getuige zijn van zijn liefde is de kern van de missie.

De plaats

Het dorpje Sapang (4000 inwoners) ligt op het eiland Talim, niet ver van Manilla. De bewoners leven vooral van de visvangst en van het bewerken van bamboe. Het dorpje ligt heel afgelegen, ver van de grote stad en enkel per boot bereikbaar. Geen auto te bekennen in de wijde omtrek !

Contact

België :

Algemene coördinatie : Br Emmanuel - Fraterniteit van Tiberiade - Rue du Charnet 20 à 5580 Lavaux-Ste-Anne Belgique. Fax : 0032-84.38.71.91 asbl(at)tiberiade.be

Financiële ondersteuning en medisch programma : Bruno Verstraete, Rue d’ Aye 3a 6900 Humain – verstraetebruno(at)hotmail.com

Filipijnen :

Medewerker van de gemeenschap : Mr Gerald Eguia, tel : 0063-920.225.81.76 - sdsapang(at)gmail.com

Verantwoordelijke voor de studiebeurzen : Ate Dangs, tel : 0063-919.48.56.025 - dangsera0109(at)yahoo.com

phi12Giften

Met fiscaal attest (voor België) :

Elke gift in België van 40 € of meer komt in aanmerking voor fiscale aftrek, op het rekeningnummer 000-0173311-69 van PROMA-asbl, Bvd du Souverain, 199, 1160 Brussel met VERPLICHTE mededeling : «Proma-Sapang 2010-01». Zo helpt u de NGO Tiberiade-Filipijnen. PROMA financiert het onderwijsluik van ons studiebeurzen-project voor kansarme jongeren op de Filipijnen.

Zonder fisaal attest :

1. Ofwel op het Belgisch rekeningnummer van broeder Emmanuel : IBAN : BE95 6302 6019 2758 BIC : BBRUBEBB medeling : “peterschap Sapang”

2. Ofwel voor onze Franse vrienden, op het rekeningnummer van de Fraterniteit van Tiberiade, met de mededeling "peterschap Sapang" : IBAN : FR76 3000 3005 8100 0372 7010 109 BIC : SOGEFRPP

3. Ofwel rechtstreeks op de lokale rekening, mits wat kosten voor het internationaal bankieren : Donations in American dollars (USD) for Social Program :
Account holder : Tiberiade Community Foundation Inc. Account number : 1200619290
Address of beneficiary : Tiberiade Community Foundation, San Damiano Library, Sapang, 1940, Talim Island, Binangonan, Rizal Province, Philippines.
Address of Bank : Citibank Libis Branch, Citibank Square, 1 Eastwood Av., Eastwood City, Barangay Bagumbayan, Quezon City 1110, Philippines
SWIFT : CITIPHMX Routing number : 10991469

Laatste nieuwsberichten van de missie
Dagelijks leven in de gemeenschap van St-Damien
Grote assen van de NGO
Website van François en Aude, missie-gezin
Website van de vzw Proma die het project steunt