Fraternité de Tibériade Fraternité de Tibériade Fraternité de Tibériade

  • Français
  • Nederlands
  • English (United Kingdom)
  • Deutsch
  • Italian
  • Español
  • Polski
Rok Świętego Jana Chrzciciela

jb1Proponujemy młodym w wieku 17-30 lat przeżycie unikalnego doświadczenia pogłębienia wiary poprzez rok ofiarowany w całości Panu, rok pomiędzy szkołą średnią a studiami licencjackimi lub pomiędzy nimi a studiami magisterskimi, albo i po nich. Jest to czas poświęcony na umocnienie swojej relacji z Chrystusem. Dni młodych toczą się w rytmie dni sióstr i braci, dzielenia ich życia.

Zupełnie spokojny rok aby przygotować i rozeznać swoje powołanie, zarówno do stanu małżeńskiego jak duchowego, dzięki modlitwie, formacji, odkrywaniu Słowa Bożego, katechezie. To jest również czas posługi, prostych obowiązków jak: przyjmowanie gości, kuchcenie, pracowanie w ogrodzie. Młodzież, która ten rok spędza w taki sposób, uczestniczy w różnych misjach Wspólnoty, rekolekcjach w szkołach, misjach w rodzinach. Czas samotności, dzień pustyni jest przewidziany w każdym tygodniu, aby przedłużyć modlitwę w wielkiej intymności z Panem.

Dwudziestka młodych przeżyła już ten rok i mogą sami stawiać solidne fundamenty w swoim życiu. Jeśli jesteście zainteresowani przeżyciem takiego czasu, napiszcie do nas.

Temps de lecture de la Parole de DieuŚwiadectwa:

BENOÎT : Rok św. Jana Chrzciciela jest szkołą życia, gdzie uczę się stawania się dorosłym, życia razem z braćmi i siostrami, jak również ze samym sobą w radości i pokoju. Tego wszystkiego nie da się robić bez Jezusa, bez siły miłości, którą On nam ofiarowuje, bez wzorców prawości i miłości braterskiej, które są nam przekazywane przez Ewangelię, i bez miłosierdzia, które On nam okazuje za każdym razem, kiedy upadamy. Nie ma nic ważniejszego niż poznać Jezusa i podążać za Nim każdego dnia. I rzeczywiście- jak mogę się zgubić z takim Światłem, które mnie prowadzi? Jak mogę upaść i się nie podnieść, kiedy mam takiego Przyjaciela, który wyciąga do mnie Swoją dłoń? 

Zostałem również obdarowany uczuciem powołania do życia konsekrowanego. Ten rok będzie dla mnie czasem rozeznania. Czy to sen? Czy takie życie daje mi szczęście? Czy jestem zdolny do przezwyciężenia i podjęcia trudności i doświadczeń nieuniknionych przy wyborze takiego życia? Ten rok pozwala mi się zakorzenić w rzeczywistości. Jest to czas na położenie fundamentu pod moje życie, niezależnie od wyboru, jakiego później dokonam.

jb3IEVA: Kilka lat temu na Litwie, podczas święta św. Jana Chrzciciela, usłyszałam Słowo à propos Tego, który nadchodzi: „Przygotowujcie drogę Panu” (Iz 40). To zdanie rozbrzmiewało jeszcze długo w moim sercu i, w końcu, zaprowadziło mnie aż do Belgii, aby tutaj spędzić rok św.Jana Cherzciciela w Tyberiadzie, i również w moim życiu przygotować drogę Panu.

Każdy dzień kończy się i zaczyna modlitwą. Uczę się dawać pierwsze miejsce już nie moim własnym sprawom i zmartwieniom, ale Panu.

Poza modlitwą, pracowałam także w kuchni. Praca fizyczna daje mi dużo radości, wręcz nie mogę sobie wyobrazić pracy przed komputerem. Przygotowuje się tutaj posiłki z produktów ekologicznych, owoców pracy braci i sióstr.

Życie wspólnotowe dużo mnie uczy. Mogę wzrastać w tej niewielkiej rodzinie, gdzie każdy jest uważny na swojego brata lub siostrę, i próbuje żyć wiarą poprzez konkretne gesty. W domu gości spotkałam wiele różnych osób, które jednak mają coś wspólnego: wszyscy szukają Wody Żywej, którą tylko sam Chrystus może dać w obfitości. Chwała Ci Panie!