Fraternité de Tibériade Fraternité de Tibériade Fraternité de Tibériade

  • Français
  • Nederlands
  • English (United Kingdom)
  • Deutsch
  • Italian
  • Español
  • Polski
Rodzinne grupy modlitewne

Les familles prient sur les frères le dernier soir du camp des familles 2005Od kilku lat młode rodziny związane z Tyberiadą zbierają się u siebie, aby się modlić, zgłębić ewangelię, odkryć skarby Kościoła, otrzymać wsparcie duchowe dla swoich ognisk domowych. Wybraliśmy spotykania w naszych kościołach parafialnych, ażeby i małżeństwa mogły skorzystać z tego czasu przeznaczonego na pogłębienie życia wewnętrznego. Osoby niezamężne/nieżonate oraz rodziny przezywające trudności są także zawsze mile widziane.

Cechą charakterystyczną tych grup jest najprzód wielka prostota, w ślad za św. Franciszkiem z Asyżu i św. Teresą z Lisieux, za miłością do Kościoła i Ewangelii. Porusza nas również mocno przykład Świętej Rodziny z Nazaretu. Niesie ona piękną jasność dla naszych rodzin, takich jakimi są. Przez ten czas duchowy, pragniemy zachęcać rodziny do odważenia się bycia świadkami w sercu świata, aby stać się żywymi uczniami Chrystusa w trzecim tysiącleciu.

Przebieg spotkania:

-Pieśń dla Ducha Świętego i wielbiąca;
-Lektura Słowa Bożego;
-Katecheza związana z czasem liturgicznym, zgłębienie się w jedną z ksiąg biblijnych lub poznawanie żywotów świętych;
-Dzielenie się: wyrażenie po prostu w kilku zdaniach, jakich znaków obecności Jezusa doświadczyliśmy w ostatnich 15 dniach;
-Modlitwa wstawiennicza;
-Adoracja Najświętszego Sakramentu (wedle możliwości);
-„Ojcze nasz” i modlitwa przez wstawiennictwo Maryi;
-Akt konsekracji Świętej Rodzinie

GP9Daty i miejsca spotkań

 

W BELGII

Bruksela: w kościele Saint-Paul, w kaplicy Notre-Dame de Fatima, Av. du Hockey n°96, à 1150 Bruxelles, czwartki o 20-ej (por. kalendarz)
Info : François et Gabrielle Macq 02/ 731 70 16

Leuze (Namur): w kaplicy obok kościoła parafialnego, co drugi czwartek o 20-ej (nie oglądajcie się na poniższy kalendarz)
Info : Marc et Rachel Montoisy 081/ 63 57 63

Namur: U sióstr dominikanek misjonarek, chaussée de Charleroi n°39 à 5000 Salzinnes (naprzeciwko Delhaize, wygodny parking), w czwartki o 20-ej (porównaj z kalendarzem)
Info : Jean-Marie et Marie-Agnès Schwartz 081/73.77.04

Neuville (Beauraing): w domku "Alfred et Bertha", rue de Neuville n°29 à Neuville, w czwartki o 20-ej (por. kalendarz)
Info : Olivier Baudelet 084/46.64.45

Soignies: Każdy drugi i czwarty piatek miesiąca o 20-ej (nie zwarzajcie na poniższy kalendarz), w klasztorze ojców franciszkanów, rue P.J. Wincqz, 2A, à 7060 Soignies
Info : Aude 0474/37.73.55 ou Jean-Yves 0477/83.77.80

Kalendarz spotkań
Przejdź do strony w języku francuskim 

 

 

WE FRANCJI

Castres : Kazda pierwsza sobota miesiąca między 11h a 12h w oratorium de N-D d'Espérance, Boulevard Giraud n°1 à Castres. po modlitwie zapraszamy na posiłek.
Info : Louis-Vincent et Carine Fourcade 05.63.73.15.10

GP7