Fraternité de Tibériade Fraternité de Tibériade Fraternité de Tibériade

  • Français
  • Nederlands
  • English (United Kingdom)
  • Deutsch
  • Italian
  • Español
  • Polski
Jezus, nasz założyciel

Jezus, nas załozycielDrogi bracie lub siostro,

oto Testament Pana Jezusa, Dobra Nowina Jezusa, który przez Ducha Świętego skupia nas w Kościele. To właśnie Ewangelia Jezusa Chrystusa, przekazana przez Kościół, Testament, który jest naszą pierwszą Księgą, Księgą nad księgami. Poprzez Jezusa Chrystusa gromadzi w sobie wszystko. Stanowi ona orzeźwiające źródło, które nigdy nie wysycha, i które zawsze zaspakaja nasze pragnienie.

Jezus jest naszym założycielem, także wszystkie nasze intuicje, inspiracje znajdujemy w Jezusie, w Jego życiu, w Jego Słowach. Również w Kościele, widzę, pochylam się i zbliżam się do „mojego Pana i mojego Boga”, i słucham...

Oto parę zdjęć wykonanych w naszej wspólnocie, skomentowanych fragmentami tekstów pochodzącymi z podstawowych założeń Tyberiady:„Jezus, nasz założyciel”.
Naciśnijcie tutaj aby obejrzeć prezentację na pełnym ekranie i wybrać prędkość przewijania się zdjęć.

Śpiewa i akompaniuje na korze siostra Agnès (psalm 103).