Fraternité de Tibériade Fraternité de Tibériade Fraternité de Tibériade

  • Français
  • Nederlands
  • English (United Kingdom)
  • Deutsch
  • Italian
  • Español
  • Polski
Modlitwa do Pana Żniwa

Dessin de la moisson

Panie, pokładając ufność w Tobie,
Prosimy, pobłogosław
Wielkie pole Kościoła
Wraz z niewielkim łanem naszej wspólnoty,
Aby wydało ono plon obfity. 

Poślij nam braci i siostry,
Których potrzebujemy do wznoszenia
Tego domu, Twojej wspólnoty. 

Jeśli taka jest Twoja wola, uczyń z tej
Małej fraterni powszechną rodzinę
Radosnych braci i sióstr, posłusznych
Duchowi Świętemu, gorliwych na modlitwie,
Pouczonych w wierze, 

Szczęśliwych ze wspólnego życia na zawsze razem,
Aby sprzymierzyć się w odpowiadaniu na zew
Naszych czasów i naszego Kościoła,
Aby głosić Jezusa, świadczyć o Nim w jedności
I na modlitwie, i poprzez pokorną pracę naszych rąk.

Brat Marc

Gerbe de blé